2022.-2023. õppeaasta
Narva Täiskasvanute Kooli üldtööplaan (2022/2023. õa)
Narva Täiskasvanute Kooli tööplaanid 
09.2022.a 10.2022.a 11.2022.a 12.2022.a 01.2023.a 02.2023.a 03.2023.a 04.2023.a 05.2023.a06.2023.a
Narva Täiskasvanute Kooli päevakava

Eestvedamine ja juhtimine

Personali juhtimine

Koostöö huvigruppidega

Ressurssi juhtimine

Õppe- ja kasvatusprotsess