Hoolekogu

Kooli holekogu koosseis

Hoolekogu esimees on Maritsa Ort.

 • Tamara Komlova - kooli pidaja esindaja
 • Ljudmila Lend - õppenõukogu esindaja (põhikooli õpetajate esindaja)
 • Jelena Vassiljeva - õppenõukogu esindaja (gümnaasiumi õpetajate esindaja)
 • Jelena Petra - õppenõukogu esindaja (gümnaasiumi õpetajate esindaja)
 • Jekaterina Ivanova - õpilaste esindaja
 • Svetlana Pihlakas - vilistlaste esindaja
 • Jevgeni Jakovlev - vilistlaste esindaja
 • Dmitri Novikov - vilistlaste esindaja
 • Maritza Ort - kooli toetavate organisatsioonide esindaja
 • Olga Voronkova - kooli toetavate organisatsioonide esindaja
 • Anna Judina - kooli toetavate organisatsioonide esindaja